Videreutvikling ROV for Njord Aqua

Zenit får bidra ytterlegare!

Samarbeidet mellom Njord Aqua og Zenit starta i 2020. Oppdraget vårt var å designe ein ROV-struktur for inspeksjon av fiskemerd. Dette ble utført av sivilingeniør Erlend Røneid og sivilingeniør mekanisk Jørn Eirik Olsen.
Sidan 2020 er det no produsert 7 stk av denne ROV-modellen. ROV er stasjonert hos kunde og blir styrt på kontrollsenteret til Njord Aqua.

Nå har Njord Aqua ide om tilleggsutstyr til denne ROV’en og har gitt oss oppdraget med å designe og modellere dette. Dette skal utførast av mekanisk design ingeniør Margaret Hivand i samarbeid sivilingeniør mekanisk Jørn Eirik Olsen.

Dette er eit veldig spennande oppdrag for oss og det er kjekt å sjå det som har vore på designbrettet hos oss i arbeid ute i ein merd.

Mekanisk design ingeniør Margaret Hivand, sivilingeniør mekanisk Jørn Eirik Olsen saman med dagleg leiar i Njord Aqua Øyvind Lernes.

0
Feed

Skriv en kommentar