Kompetansen vår

Zenit Engineering leverer konsulenttenester innanfor dei fleste engineeringsoppgåver innan rør og mekanisk disiplin

Det innebærer at konsulentane våre har kompetanse innanfor alt frå studie og tidligfase, til prosjektgjennomføring, produksjon og leveranse.

Våre tilsette har til saman ei brei erfaring som kundane våre nyttar seg av.
Kompetansen breier seg frå sivilingeniørtenester til dokumentkontroll og teknisk teikning.
Områda som konsulentane våre har si erfaring og ekspertise frå er:
Mekanisk, rør, stål / struktur, materialteknologi, prosess /gassteknologi,
produktutvikling og produksjon, plan / kostkontroll, innkjøp / kontrakt og prosjektleiing.

Dersom de ynskjer meir info om den enkelte sin kompetanse, er de velkommen til å ta kontakt med oss.

Jan Egil Apeland

Senioringeniør maskin

Tordis Sagstad

Prosjektingeniør

Tommy Røyrvik Grøtte

Ingeniør røyr

Jørn Eirik Olsen

Engineeringskoordinator
Siviling. mek./materialvitenskap

Odd Hallstein Ystanes

Senioringeniør maskin

Margaret Hivand

Ingeniør mekanisk
design/struktur

Petter Ottesen

Sivilingeniør materialteknologi

Tor Haugen Valvatne

Ingeniør maskin

E-post tor@zenit.no
Tlf 467 83 001

Arne Haugland

Prosjekt- / strukturingeniør

Erlend Røneid

Sivilingeniør produktutvikling og produksjon / prosess og gassteknologi

E-post erlend@zenit.no
Tlf 971 05 915

Sindre Helvik

Sivilingeniør
offshoreteknologi og maskin

E-post sindre@zenit.no
Tlf 980 54 291

Efe Topal

Sivilingeniør
marinarkitekt

E-post efe@zenit.no
Tlf 960 04 244

Bente Marie Sjo

Dagleg leiar

Andreas E. Leininger

Prosjektmedarbeider

E-post andreas@zenit.no
Tlf 907 78 621