Kompetansen vår

Zenit Engineering leverer konsulenttenester innanfor dei fleste engineeringsoppgåver innan rør og mekanisk disiplin

Det innebærer at konsulentane våre har kompetanse innanfor alt frå studie og tidligfase, til prosjektgjennomføring, produksjon og leveranse.

Våre tilsette har til saman ei brei erfaring som kundane våre nyttar seg av.
Kompetansen breier seg frå sivilingeniørtenester til dokumentkontroll og teknisk teikning.
Områda som konsulentane våre har si erfaring og ekspertise frå er:
Mekanisk, rør, stål / struktur, materialteknologi, plan / kostkontroll, innkjøp / kontrakt og prosjektleiing.

Dersom de ynskjer meir info om den enkelte sin kompetanse, er de velkommen til å ta kontakt med oss.

Jan Egil Apeland

Senioringeniør maskin

Tordis Sagstad

Prosjektingeniør

Tommy Røyrvik Grøtte

Ingeniør røyr

Jørn Eirik Olsen

Sivilingeniør mekanisk /materialvitenskap

Odd Hallstein Ystanes

Senioringeniør maskin

Margaret Hivand

Ingeniør mekanisk
design/struktur

Petter Ottesen

Sivilingeniør materialteknologi

Tor Haugen Valvatne

Ingeniør maskin

E-post tor@zenit.no
Tlf 467 83 001

Arne Haugland

Prosjekt- / strukturingeniør

Roald Øen

Senioringeniør mekanisk design

Bente Marie Sjo

Dagleg leiar