Siste nytt

Kontakt oss
 • Zenit i Drammen
  26/01/2021 - Zenit 0 Kommentarer
  Zenit i Drammen

  Nyåret er godt i gong og kollega Petter Ottesen er innflytta på nytt Zenit avdelingskontor i Drammen
  Zenit er nå også å finna i lokala til Autek AS i Hofgaardsgate 27!
  Her ynskjer vi å vera tilgjengelig også for området rundt Drammen med ingeniørtenestene våre.

  Ta kontakt for forespørsel på ingeniør tenester innan maskin, rør, materialteknologi og mekanisk design.

  Les mer
 • Woodnest Treehouse
  29/09/2020 - Zenit Engineering AS 0 Kommentarer
  Woodnest Treehouse

  Vi takkar stolt og audmjukt for å få vera
  ein del av dette spenstige prosjektet i Odda.

  Zenit har bistått Røynstrand Entreprenør AS med installasjonsoppfølging på bærestruktur.
  Vi gratulerer byggherre Woodnest Treehouse  og ynskjer lukke til!

  Foto:  Gjermund Øystese

  Les mer
 • Design av foringsplattform til oppdrettsflåte
  23/09/2020 - Zenit Engineering 0 Kommentarer
  Design av foringsplattform til oppdrettsflåte

  Vi har fleire typar oppdrag for kundane våre som varierer frå smeltevek til oppdrettsnæringa.
  Eit av oppdraga den siste tida har vore design av ny foringsplattform til oppdrettsflåte.
  Denne skulle erstatta eksisterande betongplattform.

   

  Les mer
 • Innovasjonsprosjekt
  23/09/2020 - Zenit Engineering 0 Kommentarer
  Innovasjonsprosjekt

  Vi skal i løpet av hausten sjå på muligheten for å utvikla eit nytt produkt som vi ynskjer skal komma kundane våre til gode.
  Etter å ha presentert ideen vår for Innovasjon Norge har vi vore så heldige å motta midlar som vi skal nytta godt! Dette prosjektet blir leia av Tordis Sagstad frå kontoret vårt på Husnes.

  Les mer
 • 26/01/2021 - Zenit 0 Kommentarer
  Zenit i Drammen

  Nyåret er godt i gong og kollega Petter Ottesen er innflytta på nytt Zenit avdelingskontor i Drammen
  Zenit er nå også å finna i lokala til Autek AS i Hofgaardsgate 27!
  Her ynskjer vi å vera tilgjengelig også for området rundt Drammen med ingeniørtenestene våre.

  Ta kontakt for forespørsel på ingeniør tenester innan maskin, rør, materialteknologi og mekanisk design.

  Les mer
 • 29/09/2020 - Zenit Engineering AS 0 Kommentarer
  Woodnest Treehouse

  Vi takkar stolt og audmjukt for å få vera
  ein del av dette spenstige prosjektet i Odda.

  Zenit har bistått Røynstrand Entreprenør AS med installasjonsoppfølging på bærestruktur.
  Vi gratulerer byggherre Woodnest Treehouse  og ynskjer lukke til!

  Foto:  Gjermund Øystese

  Les mer
 • 23/09/2020 - Zenit Engineering 0 Kommentarer
  Design av foringsplattform til oppdrettsflåte

  Vi har fleire typar oppdrag for kundane våre som varierer frå smeltevek til oppdrettsnæringa.
  Eit av oppdraga den siste tida har vore design av ny foringsplattform til oppdrettsflåte.
  Denne skulle erstatta eksisterande betongplattform.

   

  Les mer
 • 23/09/2020 - Zenit Engineering 0 Kommentarer
  Innovasjonsprosjekt

  Vi skal i løpet av hausten sjå på muligheten for å utvikla eit nytt produkt som vi ynskjer skal komma kundane våre til gode.
  Etter å ha presentert ideen vår for Innovasjon Norge har vi vore så heldige å motta midlar som vi skal nytta godt! Dette prosjektet blir leia av Tordis Sagstad frå kontoret vårt på Husnes.

  Les mer