Vi leverer ingeniørtenester innanfor desse hovudområda

Studie Konstruksjon Styrkeberekning Mekanisk design Rør Prosjektleiing

Oppdraga spenner seg i fleire marknader; Frå trehytter i Hardanger der vi bisto vi med installasjonsoppfølging på bærestruktur til studiar hos dei store internasjonale industri selskapa.

 

Vi jobbar også som innlegde konsulentar der vi sit fast hos kunde for t.d Aker Solutions,
Oma Baatbyggeri, Leirvik AS, Zinus, Hydro Husnes, med fleire.

 

I godt samarbeid med BKS Industri AS, leverer vi  komplette tekniske og mekaniske løysingar for alle typar industri.

Zenit står for prosjektering og BKS Industri står for produksjon, installasjon og ferdigstilling.

FagKOMPETANSE

 • Prosess

 • Rør

 • Materialteknologi

 • Mekanisk design

 • Mechanical completion

 • Struktur (stålkonstruksjonar)

 • LCI (Life Cycle Information/dokumentasjon)

Zenit Drop-in tenester

Nokon gonger kan det lønna seg å shoppe ingeniørtenester utan prosessar som forseinkar tidsplanen når det hastar. Hos oss skal det skal vera enkelt å få hjelp utan formalitetar, og at de som kunde skal forplikta dykk med langsiktige avtalar.

Har de behov for hastearbeid innan 3D modellering, konstruksjon eller t.d berekning så er me klare til å hjelpa kundane våre effektivt.

Zenit har som mål at det skal vera enkelt å kontakta oss og få hjelp.

Me har det som skal til!

Kontakt oss på telefon: 400 31 250

Zenit reiser og offshore

Etter kvart har vi utvikla ei god erfaring som kjem med kundane våre til gode når det dukkar opp utfordingar og behov. 

Me er effektive og har heile tida fokus på kva som er den beste løysinga for kunden. Det betyr mykje for oss at kunden kjenner seg trygg på at vitilpassar oss etter kunden sitt behov.

Ynskjer de som kunde at me til dømes reiser offshore, då reiser me offshore.